Mua Màn Hình Phillips Envia - Xem Ngay Fast and Furious 10 (Fast X)

Để hoà nhịp cùng chuỗi nghỉ hè năm nay cùng boom tấn 𝑭𝒂𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑭𝒖𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔 𝟭𝟬 đang bùng nổ trên các phòng vé hiện tại
𝙋𝙝𝙞𝙡𝙞𝙥𝙨 hiện đang có chương trình khuyến mãi tặng miễn phí một cặp vé 2D xem 𝑭𝒂𝒔𝒕 𝑿 khi mua bất kỳ một sản phẩm Màn Hình LCD nào sau đây: 
👉𝙋𝙝𝙞𝙡𝙞𝙥𝙨 𝙀𝒏𝙫𝒊𝙖 𝟮𝟰𝗠𝟭𝗡𝟯𝟮𝟬𝟬𝗭𝗔
👉𝙋𝙝𝙞𝙡𝙞𝙥𝙨 𝙀𝒏𝙫𝒊𝙖 𝟮𝟳𝗠𝟭𝗡𝟯𝟮𝟬𝟬𝗭𝗔
👉𝙋𝙝𝙞𝙡𝙞𝙥𝙨 𝙀𝒏𝙫𝒊𝙖 𝟮𝟳𝗠𝟭𝗡𝟱𝟱𝟬𝟬𝗭𝗔
👉𝙋𝙝𝙞𝙡𝙞𝙥𝙨 𝙀𝒏𝙫𝒊𝙖 𝟮𝟳𝟵𝗠𝟭𝗥𝗩
⏳Thời gian diễn ra chương trình: Từ 01/06/2023 đến 30/06/2023 (Chương trình có thể kết thúc sớm khi đã tặng hết vé)
 
Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận

Danh mục sản phẩm