21 December 2012 lorem, tablet 11 times
Rate this item
(1 vote)

 

 VI TÍNH MẠNH QUÝ 

Địa Chỉ : 750/1/17 Nguyễn Kiệm , F4 , Q. Phú Nhuận

 

WEB : vitinhmanhquy.com  

 

---------------------------------------------------

BẢNG BÁO GIÁ GHẾ PHÒNG NÉT 

 

  • GIÁ ÁP DỤNG MUA SỐ LƯỢNG 10 CÁI TRỞ LÊN ,  MUA LẺ < 10 CÁI + 20K/C ( PHÍ VẬN CHUYỂN ) 
  • GHẾ ĐƯỢC BẢO HÀNH 12 THÁNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT
  •  MÀU SẮC ( THEO BẢNG MÀU ) ,  CHẤT LIỆU ( VẢI HAY DA *SIMILI * )  ĐƯỢC LÀM THEO YÊU CẦU KHÔNG THÊM PHÍ 

GHẾ NET - GHẾ CHUYÊN PHÒNG GAME : 

1. GHẾ MQ - 4101 :  610.000Đ

GHẾ PH LƯNG CAO , TAY NHỰA, CHÂN SƠN TĨNH ĐIỆN, KHÔNG TAY - 40.000CHÂN XI + 40.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4101

2. GHẾ MQ - 4102 : 580.000Đ

GHẾ PH LƯNG CAO , TAY NHỰA, CHÂN SƠN TĨNH ĐIỆN, CHÂN XI + 40.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4102

3. GHẾ MQ - 4104 : 590.000Đ

GHẾ PH LƯNG CAO , TAY NHỰA, CHÂN SƠN TĨNH ĐIỆN, TAY A + 30.000, VIỀN JRON XI + 60.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4104

4. GHẾ MQ - 4108 : 620.000Đ

GHẾ PH LƯNG CAO , TAY NHỰA, CHÂN SƠN TĨNH ĐIỆN

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4108

5. GHẾ MQ - 4110 : 680.000Đ

GHẾ PH LƯNG CAO , TAY NHỰA VUÔNG, CHÂN SƠN TĨNH ĐIỆN, KHÔNG TAY - 50.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4110

6. GHẾ MQ - 4111 : 650.000Đ

GHẾ PH LƯNG CAO , TAY NHỰA, CHÂN SƠN TĨNH ĐIỆN

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4111

7. GHẾ MQ - 4112 : 630.000Đ

GHẾ PH LƯNG CAO , TAY NHỰA VUÔNG , CHÂN SƠN TĨNH ĐIỆN, KHÔNG TAY - 50.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4112

8. GHẾ MQ - 4113 : 640.000Đ

GHẾ PH LƯNG CAO , TAY NHỰA VUÔNG , CHÂN SƠN TĨNH ĐIỆN

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4113

9. GHẾ MQ - 4529 : 650.000Đ

GHẾ PHÒNG NÉT LƯNG LƯỚI, KHÔNG TAY , CHÂN QUỲ SƠN , CÓ TAY NHỰA + 50.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4529

10. GHẾ MQ - 4530 : 1.150.000Đ

GHẾ PHÒNG NÉT CÓ GỐI, TAY NHỰA NGOẠI ỐP PU HOẶC LƯỚI, CHÂN QUỲ XI PHI 32, KHÔNG TAY - 150.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4530

11. GHẾ MQ - 4531 : 630.000Đ

GHẾ PHÒNG NÉT LƯNG LƯỚI , KHÔNG TAY , CHÂN QUỲ SƠN, CÓ TAY + 50.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4531

12. GHẾ MQ - 4532 : 1.670.000Đ

GHẾ PHÒNG NÉT VIP, CÓ NGÃ LƯNG, CHÂN QUỲ SƠN TỈNH ĐIỆN PHI 32

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4532

13. GHẾ MQ - 4532X : 2.070.000Đ

GHẾ PHÒNG NÉT VIP, CÓ NGÃ LƯNG, CHÂN XOAY 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4532X

14. GHẾ MQ - 4532DX : 3.650.000Đ

GHẾ PHÒNG NÉT VIP, CÓ NGÃ LƯNG, NỆM PU ĐÚC, CHÂN XOAY 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4532DX

15. GHẾ MQ - 4534 : 640.000Đ

GHẾ PHÒNG NÉT LƯNG LƯỚI, KHÔNG TAY, CHÂN QUỲ SƠN, TAY NHẬP +150.000, TAY THƯỜNG + 50.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4534

16. GHẾ MQ - 4535 : 1.200.000Đ

GHẾ PHÒNG NÉT LƯNG CAO, TAY NHỰA NGOẠI NHẬP, CHÂN QUỲ XI PHI 32

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4535

17. GHẾ MQ - 4536 : 1.250.000Đ

GHẾ PHÒNG NÉT LƯNG CAO, TAY NHỰA NGOẠI NHẬP, CHÂN QUỲ XI PHI 32

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4535

18. GHẾ MQ - 4537 : 830.000Đ  

GHẾ PHÒNG NÉT KHUNG NHỰA LƯNG CAO: KHUNG ĐỎ VÀ KHUNG ĐEN, CHÂN QUỲ SƠN, TAY NHỰA TRÒN

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 4537

19. GHẾ MQ - 238 : 690.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG LỚN ĐẦU VUÔNG CT - CHỐNG CHÂN, KO TAY -30.000, KO CHỐNG -30.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 238

20. GHẾ MQ - 239 : 720.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG LỚN ĐẦU VUÔNG CT CÓ GỐI - CHỐNG CHÂN, KO TAY -30.000, KO CHỐNG -30.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 239

21. GHẾ MQ - 239-N : 705.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG LỚN ĐẦU VUÔNG CT, NHỎ , CHỐNG CHÂN, KO TAY -30.000, KO CHỐNG -30.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 239-N

22. GHẾ MQ - 240X : 1.450.000Đ

GHẾ XOAY LƯNG LỚN GỢN SÓNG, TAY NHẬP, CHÂN BEN XI

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 240-X

23. GHẾ MQ - 242 : 1.250.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG LỚN ĐẦU VUÔNG CT , CÓ CHỐNG CHÂN, KO TAY -30.000, KO CHỐNG -30.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 242

GHẾ NET CHUYÊN GAME - VIP : 

24. GHẾ MQ - 243 : 2.150.000Đ

GHẾ PHÒNG NÉT VIP 1 TAY XI ỐP GỖ, CÓ GỐI, CHÂN SẮT - CHỐNG CHÂN, CHÂN INOX +140.000, KO GỐI -100.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 243

25. GHẾ MQ - 244 : 2.290.000Đ 

GHẾ PHÒNG NÉT VIP 1 TAY XI ỐP GỖ, CHÂN INOX - CHỐNG CHÂN, KO CHÂN SẮT -140.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 244

26. GHẾ MQ - 245A  : 2.650.000Đ

GHẾ CHƠI GAME F1 CT - CHÂN BEN XI , GÁC CHÂN +600.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 245A

27. GHẾ MQ - 245B : 2.510.000Đ

GHẾ CHƠI GAME F1 CT - CHÂN QUỲ SẮT 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 245B

28. GHẾ MQ - 246A : 2.650.000Đ

GHẾ CHƠI GAME F1 CT - CHÂN BEN XI ,GÁC CHÂN +600.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 246A

29. GHẾ MQ - 246B : 2.510.000Đ

GHẾ CHƠI GAME F1 CT - CHÂN QUỲ SẮT , CHÂN INOX +140.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 246B

30. GHẾ MQ - 247A : 3.050.000Đ

GHẾ CHƠI GAME F1 CT - CHÂN BEN XI + GÁC CHÂN,KO GÁC CHÂN -400.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 247A

31. GHẾ MQ - 247B : 2.510.000Đ

GHẾ CHƠI GAME F1 CT - CHÂN QUỲ SẮTCHÂN INOX +140.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 247B

32. GHẾ MQ - 250A : 2.050.000Đ

GHẾ LƯNG LƯỚI GỢN SÓNG CT, CHÂN BEN XI + GÁC CHÂN, KO GÁC CHÂN -400.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 250A

33. GHẾ MQ - 250B : 1.500.000Đ

GHẾ LƯNG LƯỚI GỢN SÓNG CT, CHÂN QUỲ SẮT

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 250B

GHẾ CHÂN QUỲ :

1. GHẾ MQ - 401 : 590.000Đ

GHẾ PH LƯNG TRUNG, TAY NHỰA, CHÂN SƠN , CHÂN XI +40.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 401

2. GHẾ MQ - 402 : 560.000Đ

GHẾ PH LƯNG TRUNG, TAY NHỰA, CHÂN SƠN , TAY NHÔM +170.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 402

3. GHẾ MQ - 403 : 570.000Đ

GHẾ PH LƯNG TRUNG, TAY NHỰA, CHÂN SƠN 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 403

4. GHẾ MQ - 403A : 590.000Đ

GHẾ PH LƯNG TRUNG, TAY NHỰA, CHÂN SƠN 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 403A

5. GHẾ MQ - 404 : 620.000Đ

GHẾ PH LƯNG TRUNG, TAY NHỰA, CHÂN XI, TAY A +30.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 404

6. GHẾ MQ - 407 : 405.000Đ

GHẾ PH LƯNG RỜI, KHÔNG TAY, CHÂN SƠN, CHÂN XI +55.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 407

7. GHẾ MQ - 408 : 440.000Đ

GHẾ PH LƯNG RỜI, CÓ TAY, CHÂN SƠN, CHÂN XI +55.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ DP 408

8. GHẾ MQ - 064 : 970.000Đ

GHẾ QUỲ GĐ LƯỚI, TAY NHỰA, CHÂN SẮT, CHÂN QUỲ INOX +140.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 064

9. GHẾ MQ - 065 : 890.000Đ

GHẾ QUỲ TRUNG LƯỚI, TAY NHỰA, CHÂN SẮT ( VIỀN TRẮNG ) CHÂN INOX +240.000, TAY ỐP GỖ +80.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 065

10. GHẾ MQ - 066 : 930.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG TRUNG, TAY INOX ỐP GỖ CHÂN INOX ( VIỀN TRẮNG ) 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 066

11. GHẾ MQ - 067 : 870.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG RỜI TRUNG, TAY NHỰA, CHÂN SẮT, CHÂN INOX +240.000, TAY ỐP GỖ +80.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 067

12. GHẾ MQ - 068 : 1.010.000Đ

GHẾ QUỲ TRUNG CHỮ Z, TAY CHÂN ( INOX )( VIỀN TRẮNG ) 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 069

13. GHẾ MQ - 069 : 610.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG TRUNG, TAY NHỰA, CHÂN SẮT ( VIỀN TRẮNG ) , CHÂN INOX +240.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 069

14. GHẾ MQ - 070 : 790.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG RỜI LƯỚI CT ( INOX )

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 070

15. GHẾ MQ - 071 : 740.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG RỜI LƯỚI KT ( INOX ) 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 071

16. GHẾ MQ - 072 : 600.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG RỜI LƯỚI CT CHÂN SẮT 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 072

17. GHẾ MQ - 073 : 580.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG RỜI LƯỚI KT CHÂN SẮT 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 073

18. GHẾ MQ - 074 : 430.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG RỜI CT,  INOX +190.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 074

19. GHẾ MQ - 075 : 405.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG RỜI KT , INOX +160.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 075

 

20. GHẾ MQ - 077 : 470.000Đ

GHẾ QUỲ DÂY ĐẸP CT 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 077

21. GHẾ MQ - 078 : 425.000Đ

GHẾ QUỲ DÂY TRÒN CT

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 078

22. GHẾ MQ - 079 : 760.000Đ

GHẾ QUỲ TRUNG LƯỚI VUÔNG INOX , CHÂN SẮT, TN -140.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 079

23. GHẾ MQ - 080 : 1.240.000Đ

GHẾ QUỲ TRUNG LƯỚI, TAY CHÂN INOX ỐP GỖ ( VIỀN TRẮNG ), CHÂN SẮT, TN -320.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 080

 

24. GHẾ MQ - 109 : 660.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG LỚN ĐẦU TRÒN KT - CHỐNG CHÂN , CÓ TAY +30.000KO CHỐNG -30.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 109

25. GHẾ MQ - 109-N : 670.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG LỚN CT, NHỎ, CHỐNG CHÂN , KO TAY -30.000, KO CHỐNG -30.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 109-N

26. GHẾ MQ - 110 : 710.000Đ

GHẾ QUỲ GĐ ĐẦU VUÔNG CT, CÓ CHỐNG

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 110

27. GHẾ MQ - 111 : 550.000Đ

GHẾ QUỲ LƯNG RỜI CT , KHÔNG TAY -20.000

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 111

28. GHẾ MQ - 112 : 570.000Đ

GHẾ NHÂN VIÊN LƯNG CHIẾC LÁ, TAY NHỰA, CHÂN NHỰA

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 112

29. GHẾ MQ - 113 : 760.000Đ

GHẾ GĐ ĐẦU VUÔNG , TAY NHỰA, CHÂN NHỰA (MÂM 1 CẦN)

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 113

30. GHẾ MQ - 114A : 850.000Đ

GHẾ TRUNG LƯNG CAO LƯỚI NHẬP, CHÂN BEN XI 

Kết quả hình ảnh cho GHẾ VM 114A